همه چیز برای مراسم ازدواج و جشن عروسی

تا به امروز مدل لباس مجلسی های بلند زیر مچ پا و کوتاه بالا زانو معرفی کرده ام اما در این قسمت مدل لباس مجلسی های کوتاه زیر زانو معرفی میکنم.مدل لباس مجلسی مقابل دارای مدل بی یقه و مدل کمری امپراطوری میباشد.دور کمر روبان دارد و دامن لباس از زیر روبان چین می خورد. پارچه لباس از ابریشم نرم و ساتن است.این لباس در رنگهای مختلف قابل استفاده میباشد...

 

مدل لباس مجلسی های زیر کوتاه زیر زانو هستند.این لباسها در رنگهای مختلف قابل استفاده هستند.رنگ کفش اگر با رنگ لباس مطابقت کند خیلی زیباتر میشوند.مدل اول از سمت راست دارای مدل بی یقه و کمری امپراطوری  است.طرح لباس با روبان سفید دور کمر میباشد.پارچه لباس از ابریشم نرم و ساتن است.مدل دوم بی یقه و مدل کمری طبیعی دارد.طرح لباس با روبان بلند دور کمر میباشد.پارچه لباس از ساتن است.مدل بعدی بی یقه و مدل کمری امپراطوری دارد.طرح لباس با روبان مشکی یا قهوه ای دور کمر میباشد.پارچه لباس از تافته میباشد.مدل لباس بعدی دارای مدل یقه دلبری و کمری امپراطوری است.طرح لباس از جلو زیر سینه چین و تا می خورد و با یک پاپیون در پشت کمر گره می خورد.پارچه لباس از ابریشم نرم میباشد.مدل بعدی دارای مدل یقه هفتی میباشد.طرح لباس دارای یک پاپیون دور کمر میباشد.پارچه لباس از ساتن است.مدل بعدی دارای مدل یقه گرد و تو خالی و کمر طبیعی است.لباس دارای یک روبان پهن دور کمر است.پارچه لباس نیز از ساتن است.مدل بعدی دارای مدل کمری امپراطوری است.روی سینه لباس پارچه لایه لایه و نواری با یک روبان در زیر سینه ها دوخته شده است و از همان مدل آستینهای فانتزی درست شده است.پارچه لباس از ساتن و ابریشم نرم میباشد.مدل بعدی دارای یقه مربعی و چهارگوش و کمری امپراطوری است.جنس پارچه لباس از تافته لوکس میباشد.آخرین مدل لباس مجلسی دارای مدل یقه هفتی و کمری امپراطوری است.پارچه لباس از ابریشم نرم تیفانی میباشد.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط الهام  |